Feios » Nyheter » Nytt styre i Feios Ungdomslag 2013 og nytt årsmøtevedtak
Nytt styre i Feios Ungdomslag 2013 og nytt årsmøtevedtak

Feios Ungdomslag hadde årsmøte tysdag kveld kl 20.00. Til saman 9 stk var samla i vetlesalen i ungdomshuset.

Det nye styret er samansett slik:

  • Åse S Grindedal – leiar (på valg 2014)
  • Jan Egil Borlaug – nestleiar (på valg 2014)
  • Astrid Tveit – kasserar (på valg 2014)
  • Preben H Lunde – styremedlem (på valg 2015)
  • Hannecke Morel – styremedlem (på valg 2015)
  • Rune Hjortland – 1.vara (på valg 2014)
  • Thomas T Hjortland – 2.vara (på valg 2014)
  • Maria T Lunde – 3.vara (på valg 2014)

Revisorar på valg 2014: Trygve Rinde og Gert Vaartjes

Valnemnd: Werner Madsgård (på valg 2014) og Britt Inger Rinde (på valg 2015)

 

Årsmeldingen og rekneskapet vart godkjent utan anmerkningar.

 

Nytt vedtak på innkommen årsmøtesak:

Billettprisen på julebordet er vedteke auka frå kr 300,- til kr 400,-. Dei som er medlemmar i Feios Ungdomslag får billett for kr 350,-

Dersom du vil bli medlem i Feios Ungdomslag betalar du medlemsavgift til konto nr 3781.07.30057. Medlemsprisen er kr 150,- Hugs å skrive namn og adresse i merknadsfeltet dersom du betalar over nettbank.Legg igjen svar

Navn
(* kreves)
E-post adresse
( * kreves - vil ikke vises )
Web side
Kommentar
(* kreves)