Feios » Feios » Feios idrettslag
Feios idrettslag

Styret i Feios Idrettslag:                                                                    
Leiar: Roger Ulvestad
Nestleiar: Arnstein Berdal
Kasserar: Julie Kristin Ness
Styremedlem: Monica Feidje Midlang
Styremedlem: Kristian Husebø
1.vara: Alf Ove Berdal
2.vara: Hanne Eriksen
Idrettslaget har ansvaret for desse arrangementa:
Skirenn i lysløypa
Fjelltrimmen (utlagde bøker på Vidasetstølen, Vidasethovden, Drægahovden, Gullsete, Selhaug, Håaklukjen, Ramnaberg)
Barnetrimmen (Haugasete, Sambindingsvegen, Berdalslii)
Nærmiljøtrimmen (Sambindingsvegen og Berdalslii)
Vidasete Opp (saman med styret i Vidasete Opp)
Arbeider for å få rusta opp att grusbana oppi Brennehagen i samarbeid med Vik kommune 

 

Sognekraft sponsar Feios idrettslag.

Takkar Sognekraft som sponsa lys i «akebakken» i Aafedt lysløype.

 

Feios IL   org.nr: 912 293 416