Feios » Feios » Feios bygdalag
Feios bygdalag

Styret i Feios Bygdalag:
Leiar: Terje Harbakk terjeharbakk@hotmail.no  90 61 23 61
Kasserar: Jorunn Vangsnes jorun-vangsnes@hotmail.com 48 10 43 26
Nestleiar: Annette Refsdal arefs@online.no 99 51 87 12
Skrivar: Kari Sletten Samland kari.sletten.samland@gmail.com 90 88 65 59
Styremedlem: Gunnar Grindedal gunnar_grind@hotmail.com 97 18 02 07
1.vara: Asbjørn Grindedal
2.vara:  Ann Kristin Feidje

Kontakt oss:feiosbygdalag(at)hotmail.com

Saker som Bygdalaget tek seg av:
a) Jonsok-feiring i skulestrondi
b) Haustmarknad
c) Kulturminneløypa i bygdi
d) Organisering av julegrantenning og juletrefest
e) Medansvarlege for dei nye turløypene og skilting av desse
f) Ansvarleg for heimeside
g) Organiserer TV-innsamlingi
h) Arrangerer dugnad i skulestrondi/ skuleområdet

I 2013 skal me spesielt arbeide med opparbeiding av området ved skulestrondi og skilting av turløyper til Gullsete og Vidasete. I tillegg vil me samarbeide med Vik kommune for å få til bygging av gjennomgangsbustad i bygdi. Me skal og ha eit arrangement i forbinding med markeringa av Fridtjovstatuens 100-års jubileum i august. Meir informasjon kjem seinare.